Chủ tịch Đà Nẵng chỉ thị chấn chỉnh đội quy tắc đô thị sau lá thư của nữ sinh

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã nhận được thư cầu cứu về chất lượng phục vụ nhân dân của đội quy tắc đô thị quận Hải Châu. Ảnh: N.T
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã nhận được thư cầu cứu về chất lượng phục vụ nhân dân của đội quy tắc đô thị quận Hải Châu. Ảnh: N.T