Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng chuẩn bị xây dựng bãi đỗ xe 8 tầng tại trung tâm thành phố