Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng cấm đỗ xe khu vực lân cận các bãi xe tập trung có thu phí