Đà Nẵng 9 lần liên tiếp dẫn đầu cả nước về ICT -INDEX

Ông Bùi Mạnh Hải, - Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam công bố kết quả.
xếp hạng ICT Index
Ông Bùi Mạnh Hải, - Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam công bố kết quả. xếp hạng ICT Index
Ông Bùi Mạnh Hải, - Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam công bố kết quả. xếp hạng ICT Index

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM