Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứu 13 ngư dân gặp nạn ngay trước bão số 13