Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020):

Còn trường hợp tồn đọng là không tròn trách nhiệm với người có công

2 thương binh trong một buổi kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7. Ảnh: Hải Nguyễn
2 thương binh trong một buổi kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7. Ảnh: Hải Nguyễn
2 thương binh trong một buổi kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top