Có một binh đoàn huyền thoại của những người thợ Mỏ

Vợ chồng cựu chiến binh “Binh đoàn Than” Bùi Duy Thinh xem lại cuốn nhật ký luôn theo ông trong mỗi trận đánh.
Vợ chồng cựu chiến binh “Binh đoàn Than” Bùi Duy Thinh xem lại cuốn nhật ký luôn theo ông trong mỗi trận đánh.
Vợ chồng cựu chiến binh “Binh đoàn Than” Bùi Duy Thinh xem lại cuốn nhật ký luôn theo ông trong mỗi trận đánh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top