TPHCM: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sân khấu hóa Bản hùng ca Mậu Thân. Ảnh: L.S
Sân khấu hóa Bản hùng ca Mậu Thân. Ảnh: L.S
Sân khấu hóa Bản hùng ca Mậu Thân. Ảnh: L.S
Lên top