Kết thúc thanh tra toàn diện các dự án tại Sơn Trà, Đà Nẵng:

Cơ hội để sửa sai cho Sơn Trà

Kết luận thanh tra sắp tới là cơ hội để sửa sai tại Sơn Trà. Ảnh: LÊ TUẤN
Kết luận thanh tra sắp tới là cơ hội để sửa sai tại Sơn Trà. Ảnh: LÊ TUẤN