Thanh tra toàn bộ các dự án xây dựng, du lịch... tại Sơn Trà:

Một tờ A4, Sơn Trà mất 41% đất rừng

Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà được ví như hòn ngọc quý của Đà Nẵng, giữa biển Đông.
Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà được ví như hòn ngọc quý của Đà Nẵng, giữa biển Đông.