Cô gái tử nạn trước ngày cưới: "Hôm nay, Dương sẽ được mặc váy cô dâu"

Chồng sắp cưới của Dương thất thần bên linh cữu của vợ.
Chồng sắp cưới của Dương thất thần bên linh cữu của vợ.
Chồng sắp cưới của Dương thất thần bên linh cữu của vợ.