Hà Nội: Va chạm với xe tải, cô gái "chuẩn bị lên xe hoa" tử vong thương tâm