Clip: Thâm nhập lớp học ngoại ngữ Đại học Công nghiệp, lật tẩy chiêu trò "chống trượt" bằng tiền

Những kỳ thi "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ vẫn diễn ra hàng tháng tại đại học Công nghiệp Hà Nội.
Những kỳ thi "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ vẫn diễn ra hàng tháng tại đại học Công nghiệp Hà Nội.
Những kỳ thi "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ vẫn diễn ra hàng tháng tại đại học Công nghiệp Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top