Tiền tỉ “chống trượt” đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Một giảng viên khoa khoa Ngoại ngữ đang thu tiền "chống trượt" từ sinh viên.
Một giảng viên khoa khoa Ngoại ngữ đang thu tiền "chống trượt" từ sinh viên.
Một giảng viên khoa khoa Ngoại ngữ đang thu tiền "chống trượt" từ sinh viên.
Lên top