Clip: Người dân Quảng Ninh "vỡ òa" trong mưa ăn mừng Hoàng Cường vô địch Olympia