Chuyện về 2 nông dân 9x cùng ứng cử đại biểu Quốc hội ở Điện Biên

Bà Quàng Thị Nguyệt là một trong 2 người dân tộc Khơ Mú ứng cử ĐBQH tại Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
Bà Quàng Thị Nguyệt là một trong 2 người dân tộc Khơ Mú ứng cử ĐBQH tại Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
Bà Quàng Thị Nguyệt là một trong 2 người dân tộc Khơ Mú ứng cử ĐBQH tại Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top