Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3.
Lên top