TPHCM: Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.  Ảnh: Minh Quân
Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Minh Quân
Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Minh Quân
Lên top