Chưa hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sĩ cho 2 “hiệp sĩ”

Bức ảnh chụp chung của hai hiệp sĩ Nam và Thôi.
Bức ảnh chụp chung của hai hiệp sĩ Nam và Thôi.
Bức ảnh chụp chung của hai hiệp sĩ Nam và Thôi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM