Đề nghị công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ tử nạn: Họ xứng đáng được cả xã hội tôn vinh

Bức ảnh chụp chung của hai hiệp sĩ Nam và Thôi.
Bức ảnh chụp chung của hai hiệp sĩ Nam và Thôi.