Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi thư cảm ơn hai du khách nước ngoài

Thư thư khen ngợi và cảm ơn của ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
Thư thư khen ngợi và cảm ơn của ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
Thư thư khen ngợi và cảm ơn của ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM