Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận thị sát, chỉ đạo ứng phó bão số 12

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thị sát hiện trường, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 12. Ảnh: LK
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thị sát hiện trường, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 12. Ảnh: LK
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thị sát hiện trường, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 12. Ảnh: LK

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top