Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá tự nhiên lát vỉa hè vỡ nát

Đá tự nhiên xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Cường Ngô
Đá tự nhiên xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Cường Ngô