Đá tự nhiên lát vỉa hè ở Hà Nội: Dùng tay không đã lật được đá