Chủ nhật "đẹp" của nhóm tình nguyện vớt rác ở nơi quanh năm hôi thối

Công việc của nhóm nhặt rác "ngày chủ nhật" ở Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) bắt đầu từ lúc mặt trời mọc. Ảnh: N.T
Công việc của nhóm nhặt rác "ngày chủ nhật" ở Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) bắt đầu từ lúc mặt trời mọc. Ảnh: N.T
Công việc của nhóm nhặt rác "ngày chủ nhật" ở Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) bắt đầu từ lúc mặt trời mọc. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top