Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Người dân thôn Viên Quang tố cáo Chủ tịch xã chỉ đạo đào đê, chôn rác xuống mép sông. Ảnh: P.Đ
Người dân thôn Viên Quang tố cáo Chủ tịch xã chỉ đạo đào đê, chôn rác xuống mép sông. Ảnh: P.Đ
Người dân thôn Viên Quang tố cáo Chủ tịch xã chỉ đạo đào đê, chôn rác xuống mép sông. Ảnh: P.Đ
Lên top