Chống rác thải nhựa: Thay đổi nhận thức người Việt bằng giáo dục

Bãi biển Tân Phụng - Mũi Rồng (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) 
chìm ngập trong rác thải, ô nhiễm trầm trọng.
Bãi biển Tân Phụng - Mũi Rồng (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) chìm ngập trong rác thải, ô nhiễm trầm trọng.
Bãi biển Tân Phụng - Mũi Rồng (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) chìm ngập trong rác thải, ô nhiễm trầm trọng.
Lên top