Vụ chôn rác ở thân đê: Làm rõ trách nhiệm của cá nhân sai phạm

Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng khắc phục việc chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước sông. Ảnh: QTL.
Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng khắc phục việc chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước sông. Ảnh: QTL.
Ủy ban nhân dân xã Quang Hưng khắc phục việc chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước sông. Ảnh: QTL.
Lên top