Chủ khách sạn nói gì về việc người Trung Quốc nhiễm nCoV từng lưu trú?

Khách sạn Horizon Nha Trang trên đường Dương Hiến Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Khách sạn Horizon Nha Trang trên đường Dương Hiến Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Khách sạn Horizon Nha Trang trên đường Dương Hiến Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top