Đài Loan cho công chức nghỉ 14 ngày trông con nghỉ học vì dịch Corona

Đài Loan cho công chức nghỉ 14 ngày không lương để trông con khi các trường cho học sinh nghỉ học vì dịch Corona. Ảnh: CNA.
Đài Loan cho công chức nghỉ 14 ngày không lương để trông con khi các trường cho học sinh nghỉ học vì dịch Corona. Ảnh: CNA.
Đài Loan cho công chức nghỉ 14 ngày không lương để trông con khi các trường cho học sinh nghỉ học vì dịch Corona. Ảnh: CNA.
Lên top