Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus Corona mới

Hình ảnh virus Corona mới được nuôi cấy và phân lập thành công tại Việt Nam. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Hình ảnh virus Corona mới được nuôi cấy và phân lập thành công tại Việt Nam. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Hình ảnh virus Corona mới được nuôi cấy và phân lập thành công tại Việt Nam. Ảnh: Viện VSDT TƯ
Lên top