Chủ doanh nghiệp nói về nguồn gốc "đội quân đất nung" trong khu du lịch

Chủ tịch Liên Minh Group nói rằng, mua tượng  về với mục đích sở thích. Ảnh: NVCC
Chủ tịch Liên Minh Group nói rằng, mua tượng về với mục đích sở thích. Ảnh: NVCC
Chủ tịch Liên Minh Group nói rằng, mua tượng về với mục đích sở thích. Ảnh: NVCC
Lên top