Họp nóng vụ "đội quân đất nung" nằm trong khu du lịch tại Đà Lạt

Hình ảnh "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt. Ảnh: HL
Hình ảnh "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt. Ảnh: HL
Hình ảnh "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt. Ảnh: HL
Lên top