“Chợ 5 nghìn” họp ven đường - nét độc đáo của người Văn Chấn

"Chợ 5 nghìn" hình thành từ mười năm trở lại đây. Ảnh: Văn Đức.
"Chợ 5 nghìn" hình thành từ mười năm trở lại đây. Ảnh: Văn Đức.
"Chợ 5 nghìn" hình thành từ mười năm trở lại đây. Ảnh: Văn Đức.
Lên top