Gần 2.000 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia Tết sum vầy, phiên chợ Tết công nhân

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao quà, trợ cấp tặng công nhân lao động. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao quà, trợ cấp tặng công nhân lao động. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao quà, trợ cấp tặng công nhân lao động. Ảnh Mai Dung
Lên top