Chính thức ngưng hiệu lực quy định ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ