Chây ỳ trả nợ, Tỉnh ủy viên Đắk Nông bị kỷ luật cảnh cáo

Bà Nguyễn Thị Thu Thúy - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vay tiền chậm trả.
Bà Nguyễn Thị Thu Thúy - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vay tiền chậm trả.