Thể hiện không có vùng cấm trong xử lý cán bộ, Đảng viên

Ông Nguyễn Túc. Ảnh: XUÂN HẢI
Ông Nguyễn Túc. Ảnh: XUÂN HẢI
Ông Nguyễn Túc. Ảnh: XUÂN HẢI
Lên top