“Chạy nước rút” luyện thi vào lớp 6

Phụ huynh mệt mỏi ngồi chờ con thi vào lớp 6 Trường THCS ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào ngày 27.6. Ảnh: Sở Hạ
Phụ huynh mệt mỏi ngồi chờ con thi vào lớp 6 Trường THCS ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào ngày 27.6. Ảnh: Sở Hạ
Phụ huynh mệt mỏi ngồi chờ con thi vào lớp 6 Trường THCS ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào ngày 27.6. Ảnh: Sở Hạ
Lên top