Kiến nghị giảm môn thi THPT quốc gia và thi vào lớp 10

Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, việc giảm môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ góp phần giảm áp lực trong tình hình toàn dân đang phải phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, việc giảm môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ góp phần giảm áp lực trong tình hình toàn dân đang phải phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, việc giảm môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ góp phần giảm áp lực trong tình hình toàn dân đang phải phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top