Cháy nhà 7 tầng, hàng trăm người dân hoảng sợ

Ngôi nhà 7 tầng bị cháy. Ảnh: Trường Sơn
Ngôi nhà 7 tầng bị cháy. Ảnh: Trường Sơn
Ngôi nhà 7 tầng bị cháy. Ảnh: Trường Sơn