Cây “quái thú” từ trên trời rơi xuống!?

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc của 2/3 cây đa khủng.
Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc của 2/3 cây đa khủng.