Hôm nay có thông tin chính thức vụ 3 cây "quái thú"

1/3 cây đa khủng được xác định có nguồn gốc tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đốc Thành
1/3 cây đa khủng được xác định có nguồn gốc tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đốc Thành