Xuất hiện người đem hồ sơ gốc của cây “quái thú” đến làm việc với kiểm lâm

3 cây "quái thú" đang ở tại Huế.
3 cây "quái thú" đang ở tại Huế.
3 cây "quái thú" đang ở tại Huế.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top