Cảnh báo tỉ lệ thất nghiệp lao động trẻ ở mức cao

Tỉ lệ thất nghiệp trong lao động trẻ tại Việt Nam đang ở mức cao. Ảnh: L.Đ
Tỉ lệ thất nghiệp trong lao động trẻ tại Việt Nam đang ở mức cao. Ảnh: L.Đ
Tỉ lệ thất nghiệp trong lao động trẻ tại Việt Nam đang ở mức cao. Ảnh: L.Đ
Lên top