Xếp hàng từ sáng sớm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp do COVID-19

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn
Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn
Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top