Có 3 bằng đại học vẫn thất nghiệp: Cơ cấu trình độ lao động bất hợp lý!

Số người tốt nghiệp ĐH trở lên thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao (ảnh minh hoạ).
Ảnh: Hải Nguyễn
Số người tốt nghiệp ĐH trở lên thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao (ảnh minh hoạ). Ảnh: Hải Nguyễn
Số người tốt nghiệp ĐH trở lên thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao (ảnh minh hoạ). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top