Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cận cảnh Lễ hội vật cầu độc đáo nhất Hà thành