Cận cảnh đồi Dinh dự kiến xây khách sạn bị phản đối

Dinh Tỉnh trưởng, Đà Lạt, Lâm Đồng đang tạo ra nhiều tranh cãi về quy hoạch, xây dựng. Nhiều người dân lẫn chuyên gia phản ứng việc xây dựng khách sạn cao tầng ở khu vực đồi Dinh. Ảnh: Nhiệt Băng
Dinh Tỉnh trưởng, Đà Lạt, Lâm Đồng đang tạo ra nhiều tranh cãi về quy hoạch, xây dựng. Nhiều người dân lẫn chuyên gia phản ứng việc xây dựng khách sạn cao tầng ở khu vực đồi Dinh. Ảnh: Nhiệt Băng
Dinh Tỉnh trưởng, Đà Lạt, Lâm Đồng đang tạo ra nhiều tranh cãi về quy hoạch, xây dựng. Nhiều người dân lẫn chuyên gia phản ứng việc xây dựng khách sạn cao tầng ở khu vực đồi Dinh. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top