Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) tồn tại nhiều công trình phục vụ du lịch trái phép hoặc thi công sai giấy phép, cơi nới trái quy định, phá rừng...
Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) tồn tại nhiều công trình phục vụ du lịch trái phép hoặc thi công sai giấy phép, cơi nới trái quy định, phá rừng...
Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng) tồn tại nhiều công trình phục vụ du lịch trái phép hoặc thi công sai giấy phép, cơi nới trái quy định, phá rừng...
Lên top